ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຕອບສະຫນອງແທ້ຈາກສາມສິບກັບເຈັດສິບປີອາຍຸສໍາລັບວັນທີ,ມິດ,ຮ້າຍແຮພັນ,ເຄືອແລະການເພີ່ມເຕີມ

About