ອີກອາເມຣິກາໂອສົນທະນາ

ອີກອາເມຣິກາໂອສົນທະນາ

ຊື່ຂອງສານອ້າງອີງກັບເກມທີ່ເຄືອຂ່າຍ. ບໍ່ມີປານກາງ,ດັ່ງນັ້ນຈະລະມັດລະວັງ:ບໍ່ມີທີ່ທ່ານສາມາດຕອບສະຫນອງໃຜແລະສິ່ງໃດແດ່,ຈາກ ແລະການສິ້ນມີຜູ້ຊາຍໃນຫນ້າກາກຂອງມ້າ. ວິດີໂອສົນທະນາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງທີ່ຕ່າງປະເທດ,ສະນັ້ນເວົ້າບໍ່ມີຈະມີສ່ວນພາສາອັງກິດ

About