ເມັກຊິໂກແມ່ນຄວາມໂສເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດແລະການພັດທະນາົນລະເມືອງຂອງອາເມລິກາ.

ປະຊາຊົນ,ກະດູກສັນຂອງຊຶ່ງແມ່ນພິທີກໍາແລະປະເພນີ. ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ໃບຫນ້າຂອງເກົ່າແກ່ແລະທັນສະໄຫມແລະບ່ອນທີ່ປະເພນີແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ.

ລ້ານຂອງປະຊາຊົນ,ພາສາ,ແລະເປັນສຽງດຽວ-ສຸລະສຽງຂອງເມັກຊິໂກ

ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ເລື່ອງຂອງຫຼາຍ,ທີ່ມີພັນຊຶ່ງຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ປະເທດທີ່ຊອກຫາເຂົ້າໄປໃນອະນາຄົດ,ແຕ່ວ່າຮາກຂອງເຂົາເຈົ້າຍືເລິກເຂົ້າໄປໃນໄລຍະຜ່ານມາ

About