ໃນການປະຢັດ,ພວກເຮົາຈະເບິ່ງຢູ່ໃນກິລາໃນການພະນັນ -«ໍ»

ເບິ່ງສືບຕໍ່ຂອງພວກເຮົາເດີນທາງໃນເມັກຊິໂກ

ສະເຫມີງາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນຈາກທ່ານ.

ແລະຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການຈອງຂອງທ່ານ

About