ວັນທີກັບຄຳຄົມຜູ້ຊາຍ

ທ່ານຕ້ອງຊ້ໍາຜູ້ຊາຍ,ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ ົມເຊີຍແລະຊອກຫາຕາມຮັກແລະບູຊາ ຖະຫນາຂອງທ່ານເປັນໄປ ທັງຫມົດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການປະຕິບັດຂອງຕົນແມ່ນເພື່ອກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ. ບຽນຟຣີໃນເວັບໄຊຈະສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງລະບົບການຄົ້ນຫາແບບພິເສຄູ່ຮ່ວມງານ. ການນໍາໃຊ້ຂອງຕົນແມ່ນງ່າຍດາຍ ກະລຸນາໃສ່ໃນຄໍລໍາທີ່ເຫມາະຊື່ຂອງປະເທດແລະເຄື່ອງຫມາຍສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຕ້ອງບັນລຸໄດ້ໂດຍການຄູ່ຮ່ວມງານ